E-mailová konference Phoenix

Tradičním nástrojem komunikace česky a slovensky mluvících příznivců výpočetní techniky Atari jsou již přes deset let e-mailové konference (tzv. Mailing Listy). Řeší se v nich různé otázky od začátečnických až po programátorské z oblasti všech Atari platforem. Členství v takové konferenci lze jistě doporučit každému, kdo se o dění na Atari scéně zajímá.

V posledních letech nejpoužívanější konference běží na počítači Phoenix Katedry Informatiky Univerzity Palackého v Olomouci. WebList - software pro obsluhu této konference - vznikl jako součást Letního Workshopu školy v roce 1997. Mimo mailového má i WWW rozhraní, jež bylo původním úkolem projektu.

Do konference je možné se přihlásit následovně (C - žadatel, W - WebList):
 1. Přes WWW
  • C: Požádá o přihlášení na adrese: http://phoenix.inf.upol.cz/weblist, kde vyplní formulář a odklepne.
  • W: Zařadí žadatele do fronty a pošle mu o tom potvrzení.
  • C: Zašle odpověď (reply) na mail, který dostal (musí tam být řádek s \nID=0,0000000xxx, aby server uživatele správně identifikoval).
  • W: Zkontroluje ID a zařadí žadatele do seznamu přihlášených v příslušné konferenci. Pak pošle potvrzení o přihlášení.
  • C: Od této chvíle je přihlášen a chodí mu pošta z konference.

  poznámky:
  1. Dvojité potvrzování je uděláno pro to, aby vás kdokoli nemohl jen tak přihlásit kamkoli a vy jste o tom ani nevěděli. Také je to kontrola e-mailové adresy.
  2. Stává se, že po poslání odpovědi (reply) s ID=xyz se nic nestane. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že odpověď je kódováno např. stylem Quoted Printable (tzn. že v mailu pak bude \nID=XX0.000xyz, kde XX je ASCII kód znaku "=")
   Řešení: Posílejte tyto reply zásadně nekódovaně!!!

 2. Přes e-mail
  • C: Požádá o přihlášení zasláním e-mailu na adresu weblist@phoenix.inf.upol.cz,
   kde v TĚLE zprávy uvede text subscribe Atari,
   což je podobné jako na všech ostatních konferenčních serverech.
  • W: Zařadí žadatele do seznamu přihlášených v příslušné konferenci a pošle mu potvrzení o přihlášení VČETNĚ hesla pro WWW práci se svými údaji.
  • C: Od této chvíle je přihlášen a chodí mu pošta.

Mail o potvrzení přihlášení si PEČLIVĚ USCHOVEJTE! Jsou v něm důležité informace: adresa, kam poslat unsubscribe (pro odhlášení) nebo help (pro nápovědu), heslo pro WWW přístup apod. Šetříte tak správci konference čas, který by strávil nad zbytečnými dotazy a opravami.

Problémy po vyčerpání všech možností hlaste na adresu, kterou najdete v odpovědi na příkaz 'help' zaslaný e-mailem.[XE] [ST] [PoFo] [VCS] [Lynx] [Jag] [cross]  edit

Viewable With Any Browser    Atari.org    Liberix    Powered by Apache
cs.atari.org by Bohdan Milar, Jan Křupka, 2006 - 2024